طبقه بندی کننده های صادرات

  • اعلام کدهای طبقه بندی برخی اقلام مشمول ممنوعیت صادرات ...

    🔰بخشنامه ۲۸۶ ♦️اعلام کدهای طبقه بندی برخی اقلام مشمول ممنوعیت صادرات . ... ترمز که در برگیرنده اصلاحات بازرگانی بینالمللی است در واقع تعیین کننده ظوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری ...

  • افق صادرات داروهای گیاهی تا 2021

    افق صادرات داروهای گیاهی تا ۲۰۵۰ ... صنعت، معدن و تجارت کمتر از ۵۰ نفر اشتغال بوده و در زمره بنگاه‌های کوچک طبقه‌بندی می‌شوند. بنگاه‌های متوسط ۱۳ درصد و بنگاه‌های بزرگ ۱۰ درصد از کل واحدهای ...

  • Get Solutions & Quotation

    پست های مرتبط